Προεδρικό διάταγμα 20/11/82 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για όλα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Καρπενησίου ορίζονται τα ακόλουθα:

 

1. α) Οι οικοδομές ακόμη και όταν δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης καλύπτονται με στέγη από κεραμίδια σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα με μέγιστη κλίση 45%.

 

β) Η στέγη κατέρχεται με κεκλιμένο επίπεδο προς τους εξωτερικούς τοίχους, αποκλειόμενης της κατασκευής εμφανών αετωμάτων (κεντριών). Οι καταλήξεις της στέγης στους εξωτερικούς τοίχους είναι οριζόντιες.

 

γ) Σε περίπτωση που οι καταλήξεις της στέγης προεξέχουν από τους εξωτερικούς τοίχους, οι προεξοχές που δεν θα υπερβαίνουν τα 0,50 m, θα γίνονται με ξύλινη κορνίζα ή με κορνίζα από πλίνθους τοποθετημένους κατά το εκφορικό σύστημα ή με κορνίζα συμπαγή με κυμάτια σύμφωνα με τα τοπικά παραδοσιακά πρότυπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 13-03-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 156/Δ/1991).

 

2. α) Τα μεταξύ των παραθύρων ή μεταξύ θυρών και παραθύρων πλήρη, έχουν πάχος τουλάχιστον 0,60 m.

 

β) Τα υαλοστάσια είναι ξύλινα με καΐτια και τα σκούρα να είναι ξύλινα δίφυλλα αναδιπλούμενα περσιδωτά ή και καρφωτά. Επίσης οι προθήκες των καταστημάτων κατασκευάζονται ξύλινες με ή χωρίς νταμπλάδες. Εάν δεν είναι ξύλινα, μπορεί να είναι μεταλλικά με μορφή που να προσεγγίζει την ξύλινη (με τη χρησιμοποίηση μεγάλων διατομών σιδήρου ή αλουμινίου) και υποχρεωτικά όταν πρόκειται για σιδερένιες κατασκευές να είναι χρωματισμένες και όταν πρόκειται για κατασκευές από αλουμίνιο, το αλουμίνιο να είναι ανοδιωμένο, χρώματος καφέ σκούρου.

 

γ) Οι κύριες πόρτες των κτιρίων κατασκευάζονται ταμπλαδωτές ή καρφωτές.

 

3. α. Οι εξώστες σε όλες τις όψεις των κτιρίων διατάσσονται και διαμορφώνονται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα ανά ένα ή το πολύ ανά δύο κουφώματα, ανεξάρτητα από τυχόν υφιστάμενα προστεγάσματα καταστημάτων.

 

β) Απαγορεύεται η κατασκευή γωνιαίων εξωστών. Οι εξώστες επιβάλλεται να απέχουν τουλάχιστον 1 m από κάθε εξέχουσα ακμή του κτιρίου (εξωτερική γωνία). Τα προς τις εξωτερικές γωνίες άκρα των εξωστών εξ άλλου προέχουν πλευρικά από την πλησιέστερη εξωστόθυρα το 0,80 m.

 

γ) Τα κιγκλιδώματα των εξωστών να κατασκευάζονται από ξύλο μορφής απλής ή σύνθετης. Εάν δεν είναι ξύλινα κατασκευάζονται από σίδερο μαύρου χρώματος απλής ή σύνθετης μορφής κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 13-03-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 156/Δ/1991).

 

4. Στα τμήματα της πρόσοψης του οικοπέδου που ο ακάλυπτος χώρος συνορεύει με τον κοινόχρηστο χώρο, η ρυμοτομική γραμμή διαμορφώνεται ύψος 0,90 m και μέγιστο 2,20 m στον οποίον μπορεί να τοποθετείται αυλόθυρα. Γύρω από την αυλόθυρα μπορεί να διαμορφώνεται πλαίσιο (πρότυπο) με ελάχιστο ύψος 2,20 m και όχι μεγαλύτερο από 2,50 m.

 

5. Κάθε βοηθητικό κτίσμα ή κτίσματα άλλων χρήσεων προσαρμόζονται προς τις παρακάτω διατάξεις εφόσον λόγω της θέσης τους προβάλλονται σε κοινόχρηστο χώρο.

 

6. Επιβάλλεται η κατασκευή της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κεκλιμένης στέγης και στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια με επίπεδη στέγη, καθ' υπέρβαση του μεγίστου επιτρεπομένου κατά περιοχή ύψους του κτιρίου. Το ύψος της παραπάνω στέγης, καθορίζεται από τις διαστάσεις της κάτοψης του δώματος του κτιρίου και την απαραίτητη για την σωστή λειτουργία αυτής κλίση μέχρι 45%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του από 13-03-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 156/Δ/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.