Προεδρικό διάταγμα 20/1/93b

ΠΔ 20-01-1993: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-01-1993: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 111/Δ/1993), 17-02-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την Υ1958/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

6. Την 28191/1991 αίτηση των Πολυζώη Κωνσταντάκη και Βασιλείου Κωνσταντάκη.

 

7. Την 21496/1992 πράξη συναίνεσης ενώπιον του συμβολαιογράφου Πολυχρόνη Λυμπερόπουλου, των Πολυζώη Κωνσταντάκη και Βασιλείου Κωνσταντάκη, αποκλειστικών κυρίων του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου.

 

8. Την κατόπιν αυτοψίας της υπαλλήλου Χριστοφίλου Νικολέττας επιβεβαίωση των εμπλεκομένων στον υπολογισμό του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς (νομού Αττικής) και επί των οδών Αφεντούλη 18 και Κουντουριώτη.

 

9. Την 413/1992 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Την 37328/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-01-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 21353/2016 απόφασης (ΦΕΚ 105/ΑΑΠ/2016).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.