Προεδρικό διάταγμα 214/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεση του, για τα έργα που εκτελούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού είναι ο εποπτεύων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή τα εξουσιοδοτούμενα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 100/2016 (ΦΕΚ 177/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.