Προεδρικό διάταγμα 214/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι τα αρμόδια Τμήματα Κατασκευών και Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις,

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Για ανάληψη από την Προϊσταμένη Αρχή οικονομικής υποχρέωσης ανώτερης των 5.000.000 δραχμών απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα έργα προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι ποσού 5.000.000 δραχμών καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκεί ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 100/2016 (ΦΕΚ 177/Α/2016).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.