Προεδρικό διάταγμα 216/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και των προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από τη Δημόσια Επιχείριση Πολεοδομίας και Στέγασης είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής, οι Διευθύνσεις Κατασκευών, Μελετών και Ερευνών της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης και όπως ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 221/2003 (ΦΕΚ 187/Α/2003).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.