Προεδρικό διάταγμα 216/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είναι η αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 221/2003 (ΦΕΚ 187/Α/2003).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.