Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

 

1. Πουλερικά: οι κότες, οι γαλοπούλες, οι φραγκόκοτες, οι πάπιες, οι χήνες, τα ορτύκια, τα περιστέρια, οι φασιανοί και οι πέρδικες και τα πτηνά δρομείς (στρουθοκάμηλοι) που εκτρέφονται η κρατούνται σε αιχμαλωσία με σκοπό την αναπαραγωγή τους, την παραγωγή κρέατος η αυγών κατανάλωσης ή την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό.

 

2. Αυγά επώασης: τα αυγά που παράγονται από τα πουλερικά που αναφέρονται στο σημείο 1 και τα οποία προορίζονται για επώαση.

 

3. Νεοσσοί μιας ημέρας: κάθε πουλερικό ηλικίας κάτω των 72 ωρών που δεν έχει ακόμη λάβει τροφή. Οι πάπιες της Βαρβαρίας (Cairina moschata) ή οι διασταυρώσεις τους μπορούν να έχουν λάβει τροφή.

 

4. Πουλερικά αναπαραγωγής: τα πουλερικά ηλικίας τουλάχιστον 72 ωρών που προορίζονται για παραγωγή αυγών επώασης.

 

5. Πουλερικά απόδοσης :τα πουλερικά ηλικίας τουλάχιστον 72 ωρών που εκτρέφονται με σκοπό την παραγωγή κρέατος ή και αυγών κατανάλωσης ή την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό.

 

6. Πουλερικά σφαγής: τα πουλερικά που οδηγούνται κατευθείαν στο σφαγείο για να σφαγούν το συντομότερο, και το αργότερο σε 72 ώρες από την άφιξή τους.

 

7. Σμήνος: το σύνολο των πουλερικών της ίδιας κατάστασης από άποψη υγείας, τα οποία εκτρέφονται στον ίδιο τόπο ή στον ίδιο περιφραγμένο χώρο και τα οποία αποτελούν μία ενιαία επιδημιολογική μονάδα. Για τα πουλερικά που εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες, ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όλα τα πτηνά που εκτρέφονται στον ίδιο χώρο.

 

8. Εκμετάλλευση: εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μια επιχείρηση που χρησιμοποιείται για την εκτροφή ή την κατοχή πουλερικών αναπαραγωγής ή απόδοσης.

 

9. Επιχείρηση: εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης που βρίσκεται σε ένα και το αυτό μέρος και αφορά καθέναν από τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

 

α) επιχείρηση επιλογής: η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αυγών επώασης που προορίζονται για παραγωγή πουλερικών αναπαραγωγής.

 

β) επιχείρηση πολλαπλασιασμού: η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αυγών για επώαση, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πουλερικών απόδοσης.

 

γ) επιχείρηση εκτροφής:

 

i) η επιχείρηση εκτροφής πουλερικών αναπαραγωγής, δηλαδή η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή πουλερικών αναπαραγωγής πριν από το στάδιο αναπαραγωγής, ή

 

ii) η επιχείρηση εκτροφής πουλερικών απόδοσης, δηλαδή η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή πουλερικών παραγωγής αυγών πριν από το στάδιο ωοτοκίας.

 

δ) εκκολαπτήριο: η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην επώαση, στην εκκόλαψη αυγών επώασης και στην παραγωγή νεοσσών μιας ημέρας.

 

10. Εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων: η εκμετάλλευση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή μέχρι του σταδίου της ωοτοκίας, των πουλερικών απόδοσης που προορίζονται για εμπορία ως οικόσιτα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.