Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα προς χορήγηση αδείας δι' ανέγερση οικοδομών και εν γένει εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών εις τις πόλεις και κώμες του Κράτους απαιτούμενα σχέδια δέον να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

 
1) Τοπογραφικό χάρτη υπό κλίμακα ουχί μικρότερη του 1:500, εμφαίνοντα:

 

α) το οικόπεδον, εφ' ου θέλουν εκτελεσθεί τα έργα μετ' ενδείξεως της θέσεως, ην θα καταλάβουν ταύτα,

β) τα γειτονικά οικόπεδα, μεθ' ων συνορεύει το εφ' ου θα εκτελεσθούν τα έργα και

γ) τις τυχόν επί πάντων των ανωτέρω οικοπέδων υφιστάμενες οιασδήποτε κατασκευές.

 
2) Διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100 εμφαίνον την οριζοντιογραφία της θεμελιώσεως και εκάστου ορόφου της οικοδομής.

 
3) Διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100 επί των οδών όψεων της οικοδομής.

 
4) Διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100 δύο κατακόρυφων τομών της οικοδομής, της μεν παραλλήλου της δε καθέτου επί της προ της οικοδομής οδού, λαμβανομένων κατά προτίμηση επί της θέσεως των κλιμάκων του κτιρίου.

 
5) Λεπτομερή διαγράμματα της συνθέσεως των πατωμάτων και των στεγών της οικοδομών υπό κλίμακα 1:50.

 
6) Στατικό υπολογισμό του κτιρίου μετά των απαιτουμένων προς κατανόηση αυτού σχετικού διαγραμμάτων.

 
7) Έκθεση περί του σκοπού δι' ον προορίζεται το κτίριον, της ποιότητος και των αναλογιών συνθέσεως των κατά την δόμηση χρησιμοποιηθησομένων υλικών και του εφαρμοσθησομένου συστήματος δομήσεως.

 
8) Συνοπτικό προϋπολογισμό της ως έγγιστα δαπάνης του έργου.

 
9) Διάγραμμα της υδρεύσεως και αποχετεύσεως των ακαθάρτων υγρών της οικοδομής μετά υπομνήματος επεξηγούντος τον τρόπον λειτουργίας του εφαρμοσθησομένου συστήματος.

 
2. Όλες οι στα διάφορα διαγράμματα διαστάσεις αναγράφονται επ' αυτών δι' αριθμών.
 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.