Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επί της εφαρμογής του σχεδίου της πόλεως υπηρεσία δικαιούται να ζητεί πλην των εν άρθρο 1 οριζομένων στοιχείων και οιονδήποτε έτερον κρίνει ως αναγκαίο λόγω της πολυσύνθετου ή της ειδικής κατασκευής του έργου δια τον πλήρη έλεγχο του σχεδίου.

 
2. Προκειμένου περί ανεγέρσεως μικρών διωρόφων οικοδομών προοριζομένων δια κατοικίας, δύνανται να παραλείπονται τα υπ' αριθμόν 5 και 6 εκ των στο προηγούμενο άρθρο οριζομένων στοιχείων, προκειμένου δε περί μονώροφων τοιούτων οικοδομών πλην των ανωτέρω δύνανται να παραλείπονται και τα υπ' αριθμόν 4 τοιαύτα.

 

3. Προκειμένου περί ανακαινίσεως και μεταρρυθμίσεως υφισταμένων οικοδομών τα κατά το προηγούμενον άρθρον στοιχεία περιορίζονται εις τα κατά την κρίσιν της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας απολύτως αναγκαία προς ενάσκηση του ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.