Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ως ανωτέρω κατά το άρθρο 1 στοιχεία υπογεγραμμένα υπό του συντάκτη αυτών υποβάλλονται εις την αρμόδια επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία συν τη σχετική προς χορήγηση της αδείας αιτήσει, εις αριθμόν αντιτύπων ουχί ελάσσονα των 2, δυναμένου του υπουργού Συγκοινωνίας δι' αποφάσεως αυτού να αυξάνει τον ελάχιστον τούτον αριθμόν αντιτύπων. Το εν των αντιτύπων τούτων πρέπει απαραιτήτως να η συντεταγμένο επί χάρτου χονδρού καλής ποιότητος μη υποκειμένου εις ταχεία φθορά, τα δε λοιπά δύνανται να συντάσσονται και επί διαφανούς τοιούτου.
 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.