Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένου περί μεταβολής του αρχικώς υποβληθέντος σχεδίου του έργου συνισταμένης είτε εις ουσιώδη μεταβολή του φορέως είτε εις αυξομείωση των εξωτερικών διαστάσεων του κτιρίου ο εκτελών τούτο οφείλει προ πάσης ενάρξεως οιανδήποτε παρά το υποβληθέν σχέδιον εργασίας να υποβάλει προς την αρμόδια υπηρεσία τροποποιητικό σχέδιον. Δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικού σχεδίου προκειμένου περί μεταβολής των διαστάσεων των εσωτερικών χώρων του κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το από [ΒΔ] 22-10-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 205/Δ/1969).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.