Προεδρικό διάταγμα 25/4/89e - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ασπίδα, Πέντε δρόμοι, Γεφύρια και Θεάτρου του δήμου Άργους (Νομού Αργολίδας) ως εξής:

 

Ι. των τμημάτων τους, που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923 και έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένα με την υπ' αριθμόν 74420/4119/17-10-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τα όρια των πυκνοδομημένων τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμόν 20883/2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

II. των τμημάτων τους που είναι αραιοδομημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και

 

III. καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πλατείας, δημοτικού σχολείου, αθλητικών εγκαταστάσεων, νηπιαγωγείου, βρεφονηπιακού σταθμού, γυμνασίου - λυκείου, γεροντικής στέγης, στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου διοίκησης, πάρκου πόλης, γυμνασίου, νηπιαγωγείου - βρεφονηπιακού σταθμού, κοινωνικού κέντρου, κέντρου υγείας, στάθμευσης αυτοκινήτων, αθλητικού πυρήνα, νοσοκομείου, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα 16 σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 1608/2003 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.25.4.89e

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 23-08-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 934/Δ/1994), με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν [Α] 1608/2003 απόφασης (ΦΕΚ 79/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.