Προεδρικό διάταγμα 25/4/89j - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Κ1 επιτρέπονται οι χρήσεις του πολεοδομικού κέντρου, κεντρικής λειτουργίας πόλης όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), εκτός από πρατήρια βενζίνης, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών καθώς και συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

 

β) Κατ' εξαίρεση, εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι αμιγείς, δύναται να επιτρέπονται τα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής καθώς και τα μπαρ.

 

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους με το στοιχείο Κ2 επιτρέπονται οι χρήσεις του τοπικού πολεοδομικού κέντρου συνοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός από πρατήρια βενζίνης, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κέντρα διασκεδάσεως, αναψυχής, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών και συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

 

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους με το στοιχείο Κ3 επιτρέπονται οι χρήσεις του τοπικού κέντρου γειτονιάς όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός από πρατήρια βενζίνης, μη οχλούσες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, κέντρα διασκεδάσεως, αναψυχής, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών και συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

 

4. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Α επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός από πρατήρια βενζίνης, πρατήρια υγραερίου, υπεραγορές και πολυκαταστήματα.

 

5. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Β επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός από υπεραγορές και πολυκαταστήματα. Σε περίπτωση χρήσης του κτιρίου για πρατήριο βενζίνης ή υγραερίου η χρήση θα είναι αμιγής.

 

6. α) Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με τα στοιχεία ΒΠ, ΧΠ, επιτρέπονται τα έργα και οι δραστηριότητες που προκαλούν ιδιαίτερα μικρό κίνδυνο ή όχληση ή υποβάθμιση στο περιβάλλον όπως ορίζεται στα άρθρα 5 και 7 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

β) Οι κατηγορίες χρήσεων υπ' αριθμούς 9 έως και 15 του άρθρου 5 και 6 έως και 8 του άρθρου 7, επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές.

 

7. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία Α, Β και Γ της πολεοδομικής μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν τα Κ1, Κ2, Κ3 Α και Β αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά ΒΠ, ΧΠ παραμένουν ως έχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν [Α] 742/1999 απόφασης (ΦΕΚ 120/Δ/1999).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.