Προεδρικό διάταγμα 25/8/93b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα του της παραπάνω περιοχή οι χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής:

 

Α. Στα οικοδομικά τετράγωνα 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 52 και 53 (περιοχής 53 του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών) επιτρέπονται οι χρήσεις Γενικής Κατοικίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος.

 

α. Ειδικά στα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 1, 11, 22, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 με πρόσωπο επί της Λεωφόρου Αρδηττού επιτρέπεται η χρήση μόνο κατοικίας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση ιατρείων και γραφείων ιδιωτικών (πλην γραφείων τελετών), με τον περιορισμό ότι ο επιτρεπόμενος όγκος της χρήσης αυτής δεν υπερβαίνει το ποσοστό 50% του όγκου της όλης οικοδομής, απαγορευόμενης οπωσδήποτε της χρησιμοποιήσεως των ανοιγμάτων της όψης, ως προσθηκών.

 

β. Η χρήση του άρθρου 2 παράγραφος Ι.4 (γραφεία) δεν επιτρέπεται στο σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου 52 και 53 και στο οικοδομικό τετράγωνο 17 πλην των οικοπέδων με πρόσωπο στη Λεωφόρο Αρδηττού.

 

γ. Η χρήση του άρθρου 2 παράγραφος Ι.9 (κτίρια στάθμευσης δημόσιας χρήσης) δεν επιτρέπεται στα οικοδομικά τετράγωνα 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 52, 53 και 22. Στα οικοδομικά τετράγωνα 1, 2, 3, 5, 7, 9 επιτρέπεται μόνο στα οικόπεδα με πρόσωπο επί της οδού Καρέα και Λεωφόρου Βουλιαγμένης και με την προϋπόθεση ότι τα οικόπεδα δεν καταλαμβάνουν όλο το βάθος του οικοδομικού τετραγώνου.

 

δ. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις των οικοδομικών τετραγώνων 17, 52 και 53, ομοίως ισχύουν και για τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια επί της οδού Ν. Θεοτόκη απέναντι από τα οικοδομικά τετράγωνα 17 και 35 (εντός ορίου Ιστορικού Κέντρου).

 

Β. Στα οικοδομικά τετράγωνα 35, 36 και 37 (περιοχής 53 του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, εντός του ορίου του Ιστορικού Κέντρου), επιτρέπονται οι χρήσεις Τοπικό Κέντρο Συνοικίας - γειτονιάς όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του παρόντος.

 

Ειδικά η χρήση του άρθρου 2 παράγραφος ΙΙ.4 (διοίκηση επιπέδου γειτονιάς) επιτρέπεται σε οικόπεδα που το πρόσωπό τους βρίσκεται επί της οδού Μάρκου Μουσούρου.

 

2. α) Οι παραπάνω επιτρεπόμενες, πέραν της κατοικίας χρήσεις, επιτρέπεται να καταλαμβάνουν το ισόγειο και τον πρώτο όροφο των κτιρίων επί των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στις Λεωφόρους Βουλιαγμένης, Καρέα, ενώ για τα υπόλοιπα οικόπεδα επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Στους υπόλοιπους ορόφους επιβάλλεται η χρήση μόνο κατοικίας.

 

β) Ο παραπάνω περιορισμός για την επιβολή της κατοικίας δεν ισχύει:

 

για τα υφιστάμενα κτίρια που η νόμιμη άδεια της πολεοδομικής αρχής προβλέπει άλλες χρήσεις πλην της κατοικίας και
για τα κτίρια με χρήσεις: ξενώνες, εκπαίδευση (πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια), κοινωνική πρόνοια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίρια στάθμευσης δημόσιας χρήσης με την προϋπόθεση ότι κάθε μία από αυτές τις χρήσεις καταλαμβάνει ολόκληρο το κτίριο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.