Προεδρικό διάταγμα 26/11/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(όροι δόμησης)

 

1. Τροποποιείται στο άρθρο 4 του από 31-01-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Δ/1987) η παράγραφος 2 στα εδάφια α και β και διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α. Εφόσον κατά την δημοσίευση του από 31-01-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Δ/1987) έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β. Με την πράξη εφαρμογής επιτρέπεται να προκύπτουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του από 31-01-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Δ/1987) συμπληρώνεται και διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Επί πλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α. Μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

 

β. Δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και κατώτατου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή, του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).}

 

3. Προστίθεται στο άρθρο 4 του από 31-01-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Δ/1987) η κάτωθι παράγραφος:

 

{Τροποποιούνται οι πρασιές οι οποίες διαμορφώνονται με πλάτη και σχήματα αυτά τα οποία φαίνονται στα συνημμένα 11 πρωτότυπα σχεδιαγράμματα κλίμακας 1:500.}

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.