Προεδρικό διάταγμα 26/7/93b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 26-01-1991 προεδρικό διάταγμα Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) στο Πολύδροσο και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής (ΦΕΚ 62/Δ/1991) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στην 6η σειρά της παραγράφου 1 του άρθρου 6 οι λέξεις φερόμενο ως ιδιοκτησία Γεωργίου Χατζοπούλου αντικαθίστανται με τις λέξεις: για το οποίο υφίσταται δικαίωμα πραγματοποίησης, μεταφοράς συντελεστή δόμησης υπέρ των Μαρίας - Αλίκης συζύγου Γεωργίου Χατζοπούλου, το γένος Θεοφίλου Τζίκα και Δημητρίου Μπιλή του Βασιλείου.

 

2. Μετά το εδάφιο ε της παραγράφου 3 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο στ ως εξής:

 

{στ. Πριν την χορήγηση της οικοδομικής άδειας πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικό από το οικείο Υποθηκοφυλακείο για την σημείωση στην μερίδα των κυρίων του βαρυνομένου ακινήτου και στη μερίδα των δικαιούχων πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης του παρόντος διατάγματος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.