Προεδρικό διάταγμα 26/1/91c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση του κατά το προηγούμενο άρθρο 1 μεταφερομένου συντελεστή δόμησης και δη κατά 951,81 m2 από το περιγραφόμενο σ' αυτό βαρυνόμενο (ρυμοτομούμενου) ακίνητο, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) και επί της οδού Κηφισίας αριθμός 346, για το οποίο υφίσταται δικαίωμα πραγματοποίησης, μεταφοράς συντελεστή δόμησης υπέρ των Μαρίας - Αλίκης συζύγου Γεωργίου Χατζοπούλου, το γένος Θεοφίλου Τζίκα και Δημητρίου Μπιλή του Βασιλείου, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία A Β Γ Δ Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 86652/1990 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 26-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 995/Δ/1993).

 

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής: Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 951,81 m2 που αντιστοιχεί σε 740,92 m2 του βαρυνομένου ακινήτου.

 

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

 

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 795,52 m2

β) Ποσοστό κάλυψης: 40%

γ) Συντελεστής δόμησης: 2,3964

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου: 24,55 m.

ε) Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 86652/1990 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

στ. Πριν την χορήγηση της οικοδομικής άδειας πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικό από το οικείο Υποθηκοφυλακείο για την σημείωση στην μερίδα των κυρίων του βαρυνομένου ακινήτου και στη μερίδα των δικαιούχων πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 26-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 995/Δ/1993).

 

pd.26.1.91c.7

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.