Προεδρικό διάταγμα 274/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχανικού οι ως άνω χημικές εγκαταστάσεις διακρίνονται, με κριτήριο την ισχύ του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους και ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας, σε απλές και μη απλές.

 

2. Ως απλές νοούνται οι εξής χημικές εγκαταστάσεις:

 

α. Για την εκπόνηση μελετών και πραγματογνωμοσυνών, εκείνες των οποίων η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, πλην του εφεδρικού, δεν υπερβαίνει τους 200 ΗΡ.

 

β. Για την επίβλεψη της εκτέλεσης των μελετών, εκείνες των οποίων η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, πλην του εφεδρικού, δεν υπερβαίνει τους 400 ΗΡ.

 

γ. Για την τεχνική υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης, εκείνες των οποίων η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, πλην του εφεδρικού, δεν υπερβαίνει τους 600 ΗΡ.

 

3. Ως μη απλές νοούνται όλες οι χημικές εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α-γ της προηγούμενης παραγράφου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.