Προεδρικό διάταγμα 274/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως διπλωματούχοι μηχανικοί κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος νοούνται οι Χημικοί Μηχανικοί, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Ναυπηγοί Μηχανικοί.

 

2. Στις απλές χημικές εγκαταστάσεις η εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών, η εκπόνηση και η επίβλεψη εκτέλεσης μελετών και η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησής τους επιτρέπεται να ανατίθεται σε οποιονδήποτε διπλωματούχο μηχανικό από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

 

3. Στις μη απλές χημικές εγκαταστάσεις η άσκηση του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχανικού επιτρέπεται κατά τις εξής διακρίσεις:

 

α. Η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη εκτέλεσής τους ανατίθεται σε διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς σε συνεργασία με διπλωματούχους Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή με Μηχανολόγους Μηχανικούς ή με Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή με Ναυπηγούς Μηχανικούς.

 

β. Η εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών και η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας των χημικών εγκαταστάσεων ανατίθεται μόνο σε διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς.

 

γ. Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της συντήρησης των χημικών εγκαταστάσεων ανατίθεται μόνο σε διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχανικούς.

 

4. Για την άσκηση στις χημικές εγκαταστάσεις του επαγγέλματος άλλων προσώπων, πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 διπλωματούχων μηχανικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, όπως ισχύει σήμερα.

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 24 του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς στις χημικές εγκαταστάσεις.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.