Προεδρικό διάταγμα 274/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χημικών εγκαταστάσεων, όλες οι μελέτες, τα υπομνήματα και τα σχεδιαγράμματα που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση των ως άνω αδειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να υπογράφονται από τους διπλωματούχους μηχανικούς κατά τις διακρίσεις του άρθρου 3 του παρόντος.

 

2. Ο ενδιαφερόμενος να λάβει άδεια εγκατάστασης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού Χημικής Εγκατάστασης οφείλει να ορίζει τα πρόσωπο που αναλαμβάνουν τη μελέτη και την επίβλεψη εκτέλεσης αυτής, συνυποβάλλοντας στην Αδειοδοτούσα Αρχή, έγγραφη δήλωσή τους, με την οποία αποδέχονται την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη της εκτέλεσής της, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης της εγκατάστασης σε λειτουργία.

 

3. Για την ανανέωση αδειών λειτουργίας Χημικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή και υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας των Χημικών Εγκαταστάσεων από διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ή από πτυχιούχο Χημικό.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.