Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Ειδικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/2014

 

1. Τα αποτελέσματα εργασιών, τα οποία προήλθαν κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους, από τη χρησιμοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, που διατέθηκαν δωρεάν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κοινοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αρχικώς παραχωρήθηκαν.

 

2. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία παρακολουθεί την τήρηση των συμβάσεων από τους εκάστοτε συμβαλλομένους και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες σε περιπτώσεις παράβασης των όρων τους από αυτούς. Παρακολουθεί επίσης την τήρηση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας στον χώρο της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη χρήση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, που εισάγονται στα εθνικά και διεθνή δίκτυα είτε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είτε από μετεωρολογικές υπηρεσίες άλλων χωρών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.