Προεδρικό διάταγμα 28/2/02b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι επιγραφές ενσωματώνονται στη λογική και την οργάνωση των όψεων. Δεν τοποθετούνται κάθετα στο επίπεδο της όψης. Είναι μικρών διαστάσεων, όχι μεγαλύτερου πλάτους από τα ανοίγματα στα οποία αντιστοιχούν, ενιαίας αισθητικής και κατασκευής και δεν διαταράσσουν την χρωματική οργάνωση των όψεων. Τοποθετούνται, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι επιγραφές πρέπει να είναι στην Ελληνική. Στην περίπτωση παράθεσης ξενόγλωσσων στοιχείων, αυτά δεν θα υπερβαίνουν το ήμισυ των Ελληνικών.

 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων στα μέτωπα των δρόμων.

 

Οι διαφημίσεις θα τοποθετούνται μόνο σε ειδικές θέσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

 

Οι περιορισμοί των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τους όρους τοποθέτησης επιγραφών και διαφημίσεων ισχύουν και για τις ήδη τοποθετημένες επιγραφές και διαφημίσεις, για τις οποίες επιβάλλεται η συμμόρφωση μέσα σε διάστημα 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου. Μετά τη λήξη του χρονικού ορίου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.