Προεδρικό διάταγμα 28/3/01c - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Ερυθραίας (νομού Αττικής), που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου και καθορίζονται όπως στις επόμενες παραγράφους.

 

1. α) Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων 137, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 156, 157, 159, 158, καθώς επίσης και των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων 1, 9, 11, 15, 18 και 347 περιοχής Καστρίου, ορίζεται σε:

 

0,6 για τα οικόπεδα ή τμήμα αυτών μέχρι 300 m2 και
0,4 για το πέραν των 300 m2 τμήμα τους.

 

β) Σε όλα τα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα απαγορεύεται η ανέγερση των κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

2. To μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται ως εξής:

 

2.1 α) Για τα κτίρια των οικοδομικών τετραγώνων 121, 115, 114, 102, 101, 100, 13, 12, 11, 300, 301, 305, 303, 345, 346 περιοχής Αναπήρων Πολέμου καθώς επίσης και των οικοδομικών τετραγώνων 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31 Περιοχής Προσφυγικού Συνοικισμού: 10,50 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή κεκλιμένης στέγης, μέγιστου ύψους 1,50 m.

 

Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου σε υποστηλώματα το παραπάνω οριζόμενο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 10,50 m προσαυξάνεται κατά 1 m, απαγορευμένης της κατασκευής κεκλιμένης στέγης.

 

β) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση προσθήκης επί νομίμως υφισταμένων κτιρίων στα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, και 31, κατά την οποία δεν είναι δυνατή η εξάντληση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, εντός του ανωτέρω οριζομένου μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους, αυτό ορίζεται σε 12 m.

 

Στην παραπάνω περίπτωση το μέγιστο ελεύθερο ύψος του ορόφου δεν δύναται να υπερβεί το ελάχιστο επιτρεπόμενο από τον κτιριοδομικό κανονισμό, ήτοι τα 2,40 m, απαγορευόμενης συγχρόνως της κατασκευής του κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis) και της κατασκευής κεκλιμένης στέγης.

 

2.2 Για τα κτίρια των οικοδομικών τετραγώνων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1)α το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 7,50 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή κεκλιμένης στέγης, μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

3. α) Το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων 121, 115, 114, 102, 101, 100, 13, 12, 11, 300, 301, 305, 303, 345 και 346, περιοχής Αναπήρων Πολέμου, ορίζεται σε 40% της επιφανείας αυτών.

 

β) Το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1)α του παρόντος άρθρου ορίζεται σε 40% για το τμήμα αυτών μέχρι 300 m2 και σε 30% για το υπόλοιπο τμήμα αυτών.

 

4. α) Επιβάλλεται η εξασφάλιση των απαιτουμένων από τις σχετικές διατάξεις, θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων εντός του περιγράμματος των ανεγερθησομένων κτιρίων, απαγορευόμενης της εξαγοράς αυτών.

 

β) Από τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούνται τα ανεγερθησόμενα κτίρια στα οικοδομικά τετράγωνα 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, και 31 περιοχής Προσφυγικού Συνοικισμού.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.