Προεδρικό διάταγμα 2/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσία Δημοσίων Έργων καθορίζονται σε 100 υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - θέσεις

Πολιτικών Μηχανικών 20

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 20

Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 5

Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 20

Διοικητικού - Οικονομικού 5

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Τεχνολόγων Εφαρμογών 10

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τεχνικού 10

Διοικητικού Λογιστικού 10

 

Σύνολο 100

 

2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα κατασκευών της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών, που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο κατασκευής των έργων.

 

β) Τμήμα Μελετών, με αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα των εκπονουμένων ή ανατιθέμενων μελετών για τα έργα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.