Προεδρικό διάταγμα 2/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών συνιστάται τμήμα Κατασκευής Έργων, το οποίο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τόσο σε θέματα μελετών όσο και θέματα κατασκευής για όλα τα έργα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

 

2. Για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) των έργων ή μέρος αυτών της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών και ειδικότερα για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, που προστέθηκε, με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.