Προεδρικό διάταγμα 2/9/88

ΠΔ 02-09-1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 12-12-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής των δήμων Αθήνας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ταύρου και Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ελαιώνας) (ΦΕΚ 717/Δ/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-09-1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 12-12-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής των δήμων Αθήνας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ταύρου και Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ελαιώνας) (ΦΕΚ 717/Δ/1985), (ΦΕΚ 662/Δ/1985), 15-09-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη κ.λ.π. (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1) αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

3. Το υπ' αριθμόν 5344/1390/10-04-1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης (Γ2) προς τους αρμόδιους δήμους και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η ορισθείσα προθεσμία ως προς τους δήμους Ταύρου, Αθηναίων, Αιγάλεω και Περιστερίου.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 28 (παράγραφος 2).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 55/1986 και 51/1987 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 263/1986, 59/1987 και 78/1987 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 191/1988 και 506/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-09-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.