Προεδρικό διάταγμα 30/9/91e - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους των παραπάνω περιοχών που εμπίπτουν στον τομέα Ι, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) εκτός από: ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και πρατήρια βενζίνης.

 

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον τομέα ΙΙ, επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 (παράγραφοι 1 και 2) του ίδιου ως άνω προεδρικού διατάγματος, με τον περιορισμό των 60 κλινών στα ξενοδοχεία και στις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους των τομέων Ι και ΙΙ επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος βιοτεχνιών ποτοποιίας ούζου, σύμφωνα με τις επίσημες καταστάσεις του αρμοδίου για τον έλεγχο του οινοπνεύματος Τελωνείου, με την προϋπόθεση ότι:

 

α) Οι ποτοποιίες θα ανήκουν στη Β κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του νόμου 1650/1986, σύμφωνα με τις εκτελεστικές αυτού Υπουργικές Αποφάσεις.

 

β) Πριν τη χορήγηση αδείας λειτουργίας θα προηγείται οπωσδήποτε η σχετική έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

 

Η τροποποίηση αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε του Δήμου Πλωμαρίου και ισχύει από την υπογραφή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 10525/96/1997 απόφαση (ΦΕΚ 246/Δ/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.