Προεδρικό διάταγμα 35/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην εκτέλεση των ενεργειακών έργων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στα οποία ο εξοπλισμός καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος, για τον προσδιορισμό της τάξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που μπορούν να αναλάβουν την κατασκευή του έργου δεν λαμβάνεται υπόψη το μέρος της δαπάνης που αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού.

 

2. Την κατασκευή των έργων στα οποία αναφέρεται η προηγούμενη παράγραφος μπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις κατασκευής εξοπλισμού, γραμμένες στα Μητρώα του νόμου 1418/1984 ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις κατασκευής εξοπλισμού, που δεν είναι γραμμένες στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.