Προεδρικό διάταγμα 35/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας ή η ανάθεση απευθείας των έργων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού μπορεί να γίνεται και με βάση τα τυποποιημένα σχέδια και τις γενικές οδηγίες έργων Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Η ανάδειξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων,που εκτελούν τα έργα αυτά, μπορεί να γίνεται με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και με ενδεικτικό προϋπολογισμό που καταρτίζεται με βάση τις προβλέψεις των αναγκών του δικτύου και των καταναλωτών και όχι με βάση συγκεκριμένα έργα.

 

2. Στην περίπτωση των έργων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται στη σύμβαση η υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί εργασίες ορισμένου προϋπολογισμένου κόστους για κάθε μήνα που διαρκεί η σύμβαση. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη για την εκτέλεση εργασιών μεγαλύτερου προϋπολογιζόμενου κόστους και ο ανάδοχος δεν μπορεί να προχωρήσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών κατά τον προσφορότερο τρόπο γι' αυτήν και οι πληρωμές των εργασιών γίνονται από τις πιστώσεις του έργου και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση. Την ίδια δυνατότητα έχει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και στην περίπτωση που διαπιστωθεί με πράξη του αρμόδιου οργάνου της ότι ο ανάδοχος καθυστερεί υπαίτια την εκτέλεση τμημάτων του έργου. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.