Προεδρικό διάταγμα 377/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί - Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Καπνού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού.

 

γ) Ως επιβλέποντες ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού τεχνικοί υπάλληλοι αυτού οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού, τεχνικοί υπάλληλοι Δημοσίων Υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες τεχνικοί που έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.