Προεδρικό διάταγμα 381/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τον αυτόν Δήμο και εντός της περιφέρειας αυτού μεταβιβάζονται επίσης όλες οι κατά το από 13-04-1929 προεδρικό διάταγμα περί επικινδύνων οικοδομών αρμοδιότητες συντάξεως εκθέσεων και αναθεωρήσεως τούτων εις περιπτώσεις επικινδύνων οικοδομών, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άρθρου 7 του ανωτέρω διατάγματος δια την κατάρτιση εκθέσεων επί επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών.

 

2. Εις την κατά το άρθρο 7 του ανωτέρω Διατάγματος επιτροπή δύναται να συμμετέχουν και μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

3. Δια την σύνταξιν της κατά παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκθέσεως, την αναθεώρηση αυτής, την υποβολή και κρίσιν ενστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.