Προεδρικό διάταγμα 38a/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προσδιορισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως κυρίου του έργου ή εργοδότη και των υπηρεσιών της ως φορέα κατασκευής για τα έργα που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 665/1977 (ΦΕΚ 225/Α/1977) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 2 του αυτού νόμου [Ν] 665/1977.

 

2. Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι:

 

α) για τα έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι αρμόδιες Διευθύνσεις ή τμήματα ή γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις.

 

β) για τα έργα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται ή ελέγχονται σαν αυτή, η Τεχνική Υπηρεσία αυτών και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία οι αρμόδιες Υπηρεσίες της προηγούμενης περίπτωσης α της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

3. Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.