Προεδρικό διάταγμα 3/4/1929 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Έκταση υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων για τα κοινής ανάγκης έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να μη προβαίνουν σε έργα οδοποιίας και εν γένει συγκοινωνίας, ύδρευσης, φωτισμού, εξωραϊστικά και υπονόμων α) επί μη εγκεκριμένων οδών του σχεδίου, β) εντός της ζώνης των πόλεων και κωμών, γ) σε τυχόν αυθαίρετα (κατά παράβαση των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων) οικοδομηθείσες εκτός της ζώνης περιοχές. Το αυτό ισχύει και ως προς ρους συνοικισμούς, πρι ως το άρθρο 21 παράγραφος 6 και αν ακόμη αυτοί διοικητικά υπάγονται μετά των πόλεων και κωμών στον αυτό Δήμο ή Κοινότητα. Πάντως τα ανωτέρω γενικής φύσεως έργα, καθ α τμήματα ή εγκαταστάσεις αυτών εξυπηρετούν κατοικημένες εκτός του σχεδίου της πόλεως ή κώμης περιοχές ή συνοικισμούς έχοντες μεν εγκεκριμένο σχέδιο, αλλά υπαγόμενους στις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 6, εν ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται να βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους εντός του σχεδίου της πόλεως ή κώμης ιδιοκτήτες και τους Δήμου ή Κοινότητες στις οποίες οι πόλεις ή κώμες αυτές υπάγονται.

 

2. Οι λεπτομέρειες της κατασκευής των κατά το παρόν κεφάλαιο έργων, τα της εκτέλεσης τούτων σε βάρος και λογαριασμό των υπόχρεων, κ.λ.π. ρυθμίζονται εκάστοτε ανάλογα των ειδικών περιστάσεων δια προεδρικών διαταγμάτων ή δια Υπουργικών αποφάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 81 του βασιλικού διατάγματος 09-08-1955.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.