Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Απαιτούμενα στοιχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η άδεια οικοδομικών εργασιών χορηγείται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλει συγχρόνως και τη μελέτη του έργου με τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά:

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα

 

β) Διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

γ) Αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

δ) Στατική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

ε) Μελέτη θερμομόνωσης.

 

στ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς.

 

ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τον Κανονισμό.

 

η) Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

θ) Προϋπολογισμό και σημειώματα πληρωμής φόρων και εισφορών.

 

ι) Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών και επιβλέψεων του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.