Προεδρικό διάταγμα 3/9/83

ΠΔ 03-09-1983: Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-09-1983: Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, (ΦΕΚ 394/Δ/1983), 08-09-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) για Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

2. Την υπ' αριθμό 423/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμός έννοιας οικοδομικής άδειας

Άρθρο 2: Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση άδειας

Άρθρο 3: Απαιτούμενα στοιχεία

Άρθρο 4: Προέλεγχος

Άρθρο 5: Υποβολή μελέτης και έλεγχος

Άρθρο 6: Ισχύς της άδειας και αναθεώρησης

Άρθρο 7: Έλεγχος των οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 8: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10: Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων

Άρθρο 11: Προδιαγραφές σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών

Άρθρο 12: Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών

Άρθρο 13: Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περίπτωση προσθήκης

Άρθρο 14: Προδιαγραφές για την σύνταξη μελετών εγκαταστάσεων

Άρθρο 15: Προδιαγραφές για μελέτες επισκευών - διαρρυθμίσεων, κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων και για άδειες κοπής δένδρων

Άρθρο 16: Προδιαγραφές για σχεδίαση και παρουσίαση μελετών

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 03-09-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 προστέθηκαν, σε αντικατάσταση του παραρτήματος του άρθρου 9 από το 2 του προεδρικού διατάγματος της 29-01-1985 (ΦΕΚ 49/Δ/1985). Το παλιό άρθρο 10 αριθμήθηκε ως άρθρο 17 με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος της 29-01-1985 (ΦΕΚ 49/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.