Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν έχουν εφαρμογή για μελέτες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες πριν από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

 

2. Οι πολεοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύουν για το διάστημα που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

 

Μετά τη λήξη τους αναθεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Για εργασίες ανέγερσης ή εγκατάστασης αυτοτελών βοηθητικών κτιρίων όσης επιφάνειας ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, απλών αυτοτελών αγροτικών αποθηκών επιφανείας μέχρι 100 m2, αυτοτελών ανοικτών υπόστεγων επιφανείας μέχρι 100 m2, αυτοτελών απλών κτιρίων εκτροφής ζώων (στάβλοι) επιφανείας μέχρι 100 m2, αυτοτελών επαγγελματικών αποθηκών επιφανείας μέχρι 100 m2 και προσθηκών (καθ' ύψος ή κατ' επέκταση) σε κατοικίες ή καταστήματα επιφανείας μέχρι 60 m2, τήρηση των παρακάτω σημείων των προδιαγραφών για την σύνταξη και παρουσίαση των μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών δεν είναι υποχρεωτική:

 

α) Στο άρθρο 11 οι παράγραφοι 2.5 και 2.6 στα σχέδια των κατόψεων της ίδιας παραγράφου 2, τα σημεία γ, ζ, θ, ι)β, ι)γ, ι)δ, ι)ε, ι)στ από την παράγραφο 2.7 τουλάχιστον μια όψη από την παράγραφο 2.8 τουλάχιστον 1 τομή και τα σημεία 1.2 και τέλος η παράγραφος 3 και

 

β) Στο άρθρο 12 οι παράγραφοι 2.7 και 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος της 29-01-1985 (ΦΕΚ 49/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.