Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών φαίνεται στις προδιαγραφές που συνοδεύουν και δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Στην έννοια της άδειας οικοδομικών εργασιών περιλαμβάνονται και όλες οι κατασκευές μαντρότοιχων, βόθρων, υπόγειων δεξαμενών νερού, εκσκαφών και λοιπών συναφών εργασιών που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία.

 

3. Για την έκδοση άδειας επισκευών, διαρρυθμίσεων, κατεδαφίσεων, περιφράξεων, περιτοιχίσεων, βόθρων και λοιπών κατασκευών,προσκομίζονται τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

Άδεια απαιτείται για εκσκαφή, επιχώσεις και για την κοπή δένδρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 1337/1983.

 

4. Σε περίπτωση διακοπής των πολεοδομικών εργασιών στο διάστημα της πρώτης τριετίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων (π.χ. διακοπή λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων) ή λόγω ανωτέρας βίας, παρατείνεται η ισχύς της άδειας για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες.

 

Για την εξακρίβωση ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, απαιτείται απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

Τυχόν παρατάσεις αδειών που έχουν δοθεί, εξακολουθούν να ισχύουν, εάν δεν ανακληθούν για οποιοδήποτε λόγο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.