Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Έλεγχος των οικοδομικών εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών τοποθετείται στο εργοτάξιο και σε θέση που να είναι αμέσως ορατή πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 30 cm x 40 cm με τον αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης της άδειας.

 

2. Πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται στο εργοτάξιο φωτοαντίγραφο της άδειας της οικοδομής όταν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες.

 

3. Ο έλεγχος των οικοδομών γίνεται μόνο από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες οποτεδήποτε, υποχρεωτικά δε ύστερα από αίτηση, μετά τη λήξη των παρακάτω φάσεων κατασκευής:

 

α) Όταν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου και ο οργανισμός πληρώσεως, και

 

β) Όταν έχουν περαιωθεί όλες οι εργασίες δομήσεως, για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 118 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

4. Αν κατά τις αυτοψίες διαπιστωθεί ότι η οικοδομή κατασκευάζεται ή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες η άδεια θεωρείται από την Υπηρεσία, εφόσον προηγούμενα έχει κατατεθεί η αμοιβή επίβλεψης των μηχανικών, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Αν διαπιστωθούν διαφορές από τις εγκεκριμένες μελέτες τότε:

 

Αν οι διαφορές εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, δίνεται δεκαήμερη προθεσμία για την ενημέρωση του φακέλλου. Αν δεν γίνει ενημέρωση μέσα σ' αυτό το διάστημα, στην μεν περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες μέχρι να γίνει η ενημέρωση στην δε περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού δεν γίνεται θεώρηση της άδειας μέχρι να γίνει ενημέρωση.

 

Αν οι διαφορές εμπίπτουν στις περιπτώσεις β - γ, της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος δίνεται προθεσμία 20 ημερών για την υποβολή των νέων μελετών που χρειάζονται για την αναθεώρηση της άδειας. Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση ύπαρξης εγκαταστάσεων ανελκυστήρα και θέρμανσης κλιματισμού, αερισμού και ηλεκτρικού υποσταθμού που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη. Αν δεν υποβληθούν οι νέες μελέτες για την αναθεώρηση της άδειας μέσα στην παραπάνω προθεσμία, διακόπτονται αμέσως οικοδομικές εργασίες και εφαρμόζονται περαιτέρω οι διατάξεις περί αυθαιρέτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.