Προεδρικό διάταγμα 29/1/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 9 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος και πριν από το παράρτημα προστίθεται εδάφιο 3 ως εξής:

 

{Για εργασίες ανέγερσης ή εγκατάστασης αυτοτελών βοηθητικών κτιρίων όσης επιφάνειας ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, απλών αυτοτελών αγροτικών αποθηκών επιφανείας μέχρι 100 m2, αυτοτελών ανοικτών υπόστεγων επιφανείας μέχρι 100 m2, αυτοτελών απλών κτιρίων εκτροφής ζώων (στάβλοι) επιφανείας μέχρι 100 m2, αυτοτελών επαγγελματικών αποθηκών επιφανείας μέχρι 100 m2 και προσθηκών (καθ' ύψος ή κατ' επέκταση) σε κατοικίες ή καταστήματα επιφανείας μέχρι 60 m2, τήρηση των παρακάτω σημείων των προδιαγραφών για την σύνταξη και παρουσίαση των μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών δεν είναι υποχρεωτική:

 

α) Στο άρθρο 11 οι παράγραφοι 2.5 και 2.6 στα σχέδια των κατόψεων της ίδιας παραγράφου 2, τα σημεία γ, ζ, θ, ι)β, ι)γ, ι)δ, ι)ε, ι)στ από την παράγραφο 2.7 τουλάχιστον μια όψη από την παράγραφο 2.8 τουλάχιστον 1 τομή και τα σημεία 1.2 και τέλος η παράγραφος 3 και

 

β) Στο άρθρο 12 οι παράγραφοι 2.7 και 3.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.