Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υποβολή μελέτης και έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος μαζί με το τυχόν θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου 4 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της σχετικής άδειας οικοδομικών εργασιών.

 

2. Ο έλεγχος των υποβαλλομένων μελετών γίνεται από ομάδα τεχνικών υπαλλήλων ή κατ' εξαίρεση από ένα τεχνικό υπάλληλο ελλείψει τεχνικών υπαλλήλων για τη συγκρότηση ομάδας και αναφέρεται:

 

α) Στην πλήρη εξακρίβωση της τήρησης των Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών, όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.

 

β) Στον ακριβή και λεπτομερή έλεγχο των στατικών μελετών, πλην των αριθμητικών πράξεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

γ) Στον έλεγχο της μελέτης θερμομόνωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό.

 

δ) Στον έλεγχο των μελετών των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

ε) Στο λεπτομερή και ακριβή έλεγχο των φορολογικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

 

3. Η πληρωμή των φορολογικών γίνεται με τα αντίστοιχα σημειώματα καταβολής φόρων και εισφορών, χωρίς την προηγούμενη θεώρησή τους από την Υπηρεσία.

 

4. Ο υποβαλλόμενος φάκελλος στέλνεται στο αρχείο, αν μέσα σε διάστημα 4 μηνών δεν συμπληρωθούν οι ελλείψεις. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας. Οι άδειες που εκδίδονται καθώς και οι αναθεωρήσεις τους ανακοινώνονται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.