Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Προδιαγραφές για μελέτες επισκευών - διαρρυθμίσεων, κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων και για άδειες κοπής δένδρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επισκευές - Διαρρυθμίσεις.

 

1.1. Χωρίς επέμβαση στις όψεις.

 

1.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

1.1.2. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης.

 

α) Κατόψεις όλων των επιπέδων, με γενικές εξωτερικές διαστάσεις, θέση και μέγεθος εξωτερικών κουφωμάτων, ονομασία χώρων.

 

β) Τομές.

 

γ) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

 

1.1.3. Κατόψεις όλων των επιπέδων στα οποία γίνεται καινούργια διαρρύθμιση. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική μελέτη.

 

1.2. Με επέμβαση και στις όψεις

 

Όπως στο 1 και επιπρόσθετα(α) οι νέες όψεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, (β) σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.

 

1.3. Επέμβαση στις όψεις χωρίς αλλαγές στο εσωτερικό

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

β) Φωτογραφίες των όψεων.

 

γ) Νέες όψεις.

 

δ) Σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.

 

1.4. Απλή συντήρηση χωρίς καμία επέμβαση

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

β) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

 

1.5. Αντικατάσταση στέγης

 

Όπως 1.1, 1.2 και επιπρόσθετα (α) όψεις, αν επηρεάζονται (β) λεπτομέρεια σε χαρακτηριστική θέση της στέγης, (γ) μελέτη της νέας στέγης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλίμακα 1:20.

 

2. Κατεδάφιση.

 

2.1. Τοπογραφικό ενδεικτικό της θέσεως του κτίσματος.

 

2.2. Περιγράμματα κατόψεων σε κλίμακα 1:100.

 

2.3. Σχηματικές τομές.

 

2.4. Φωτογραφίες όλων των όψεων.

 

2.5. Περιγραφή του κτιρίου και τον τρόπο αντιστήριξης των ομόρων ιδιοκτησιών όπου χρειάζεται.

 

3. Εκσκαφές - Επιχώσεις

 

3.1. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

3.2. Τομές, κάθετες μεταξύ τους, με πλήρη στοιχεία υπάρχουσας και τελικής διαμόρφωσης.

 

3.3. Κάτοψη χάραξης, με εξάρτηση από Ο.Γ. και στάθμες υπάρχουσας και τελικής διαμόρφωσης.

 

3.4. Έκθεση με τα τυχόν, μέτρα προστασίας των ομόρων ιδιοκτησιών και των πρανών της εκσκαφής.

 

4. Κοπή δέντρων

 

4.1. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο οποίο σημειώνεται η περιοχή αποψίλωσης ή τα σημεία που βρίσκονται τα δένδρα που πρόκειται να κοπούν, σαφώς ορισμένα με εξάρτηση από τις πλευρές του οικοπέδου ή γηπέδου.

 

4.2. Φωτογραφίες.

 

4.3. Περιγραφή του είδους και του αριθμού των δένδρων που πρόκειται να κοπούν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.