Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Προδιαγραφές για σχεδίαση και παρουσίαση μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαστάσεις σχεδίων - Κλίμακες

 

1.1. Τα σχέδια πρέπει να είναι διπλωμένα σε διαστάσεις (21 x 30).

 

1.2. Όπου στις προδιαγραφές αναφέρονται κλίμακες, αυτές μπορούν να είναι λεπτομερέστερες κατά την κρίση του μελετητή.

 

Η υπηρεσία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλων σχεδίων μπορεί να επιτρέπει κλίμακες λιγότερο λεπτομερείς.

 

2. Πινακίδα

 

2.1. Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στο κάτω δεξιά ορθογώνιο 21 x 30 του σχεδίου, έτσι ώστε να φαίνεται όταν το σχέδιο είναι διπλωμένο.

 

2.2. Περιεχόμενα πινακίδας.

 

2.2.1. Εργοδότης.

 

2.2.2. Έργο.

 

2.2.3. Θέση έργου (νομός, πόλη ή οικισμός, διεύθυνση).

 

2.2.4. Μελετητής.

 

2.2.5. Θέμα σχεδίου.

 

2.2.6. Αριθμός σχεδίου (με διαίρεση ανάλογα με το αν είναι γενικό αρχιτεκτονικό ή λεπτομέρεια κ.λ.π. π.χ. (Α.1. ή Α.1.) ανάλογη διάκριση πρέπει να υπάρχει και για τα Στατικά, τις εγκαταστάσεις, κ.λ.π. (Σ.Ι.-Η.Ι.-Υ.Ι.Θ.Ι.).

 

2.2.7. Κλίμακα σχεδίου.

 

2.2.8. Περίοδος εκπόνησης της μελέτης π.χ. (Μάιος 1983).

 

2.2.9. Θέση υπογραφής και σφραγίδας μελετητή.

 

3. Γραφική παρουσίαση.

 

Η εμφάνιση όλων των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν πρέπει απαραίτητα να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη.

 

3.1. Γενικά σχέδια.

 

3.1.1. Τα τεμνόμενα στοιχεία παρουσιάζονται με πιο έντονες γραμμές από τα προβαλλόμενα.

 

3.1.2. Υπάρχει γραφική διαφοροποίηση για τα διάφορα βασικά δομικά στοιχεία π.χ. (φέρων οργανισμός - οπτοπλινθοδομές - λιθοδομές - τοιχεία μπετόν - ελαφρά πετάσματα, κ.λ.π.).

 

3.2. Σχέδια λεπτομερειών.

 

3.2.1. Να υπάρχει διαφοροποίηση του κάθε υλικού.

 

4. Διαστάσεις στα σχέδια.

 

4.1. Στα γενικά σχέδια.

 

Όλες οι διαστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες πάνω σε άξονες παράλληλους με το κτίσμα.

 

4.2. Στις λεπτομέρειες.

 

Υπάρχουν όλες οι διαστάσεις, γενικές και επί μέρους όλων των στοιχείων που παρουσιάζονται στα σχέδια λεπτομερειών.

 

Στα γενικά σχέδια οι διαστάσεις είναι εκφρασμένες σε m και cm. Στα σχέδια λεπτομερειών σε cm και mm.

 

5. Συσκευασία μελέτης.

 

Όλα τα στοιχεία μελέτης υποβάλλονται μέσα στο φάκελλο. Στο εξώφυλλο του φακέλλου υπάρχει ετικέτα τυποποιημένη για όλες τις μελέτες, όπου υπάρχει θέση για τα βασικά στοιχεία της μελέτης.

 

Εργοδότης - έργο - θέση έργου - μελετητές - περίοδος εκπόνησης μελέτης - αριθμός άδειας και αναθεωρήσεων.

 

Στην εσωτερική πλευρά του εξώφυλλου είναι κολλημένος ο πίνακας υποβαλλόμενων στοιχείων - περιεχομένων της μελέτης.

 

Μέσα στο φάκελλο οι επιμέρους μελέτες και όλα τα δικαιολογητικά, έντυπα, κ.λ.π. βρίσκονται σε υποφακέλους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.