Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 179

Άρθρο 179: Αποφάσεις της Επιτροπής άρθρου 177 παράγραφος 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 177 παράγραφος 2 οι οποίες εκδίδονται: α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 και β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 παράγραφοι 2 και 3, κοινοποιούνται στον περιφερειακό διευθυντή, και στο δήμο ή στην κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σ' αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται με φροντίδα του δήμου ή της κοινότητας με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του οργανισμού, η πράξη του οποίου έχει προσβληθεί. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

 

2. Οι αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδονται στις περιπτώσεις ι)στ' και ι)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 93 δεν ελέγχονται από τον περιφερειακό διευθυντή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.