Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 180

Άρθρο 180: Εποπτεία των πράξεων της δημαρχιακής επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πράξεις της δημαρχιακής επιτροπής αποστέλλονται στον περιφερειακό διευθυντή μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση.

 

2. Οι αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής, που εκδίδονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 111 δεν ελέγχονται από τον περιφερειακό διευθυντή.

 

3. Για τις πράξεις της δημαρχιακής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 176.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.