Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 297

Άρθρο 297: Συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι εκπρόσωποι των δήμων και κοινοτήτων στις περιπτώσεις των άρθρων 8 παράγραφος 1, 11 παράγραφος 1, 38 παράγραφος 5 εδάφιο α, 185 παράγραφος 2 και 189 παράγραφος 1, ορίζονται μέσα σ' ένα μήνα το αργότερο αφότου εγκατασταθούν οι νέες δημοτικές και Κοινοτικές αρχές, ή εκλεγούν τα μέλη των διοικουσών επιτροπών των τοπικών ενώσεων και του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως. Η θητεία των εκπροσώπων αυτών ακολουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο και λήγει, σε κάθε περίπτωση μόλις ορισθούν οι νέοι εκπρόσωποι. Αν η θέση των εκπροσώπων αυτών μείνει κενή κατά τη διάρκεια της θητεία τους, για οποιοδήποτε λόγο, και δεν είναι δυνατόν να οριστούν νέοι εκπρόσωποι, ή δεν οριστούν μέσα σε ένα μήνα αφότου τα όργανα που είναι αρμόδια να τους ορίσουν έλαβαν το σχετικό ερώτημα, τότε τα όργανα που προβλέπουν οι προαναφερόμενες διατάξεις λειτουργούν νόμιμα και χωρίς τη Συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.