Προεδρικό διάταγμα 412/78

ΠΔ 412/1978: Περί του τρόπου λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 412/1978: Περί του τρόπου λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ), (ΦΕΚ 84/Α/1978), 27-05-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 2 και 24 εδάφιο 1 του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών.

 

2. Τις από 28-03-1978 και 04-04-1978 Γνωμοδοτήσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) (πρακτικά υπ' αριθμόν ΓΕΜ 1/28-03-1978 και ΓΕΜ 2/04-04-1978).

 

3. Την υπ' αριθμόν 355/1978 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού,

 

αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1: Συγκρότηση - θητεία

Άρθρο 2: Προεδρία

Άρθρο 3: Αναπλήρωση μελών

Άρθρο 4: Απαρτία

Άρθρο 5: Συνεδριάσεις - ημερησία διάταξη

Άρθρο 6: Εισηγήσεις

Άρθρο 7: Γραμματέας

Άρθρο 8: Γνωμοδοτήσεις

Άρθρο 9: Πρακτικά

Άρθρο 10: Αλληλογραφία

Άρθρο 11: Αναγκαία βιβλία

 

Στον επί του Συντονισμού Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 14-07-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.