Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος επιχειρείται η θέσπιση κανόνων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1991/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29-06-1991 για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (EEL 237/25/1991) και 1995/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 19-06-1995 σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (EEL 143/70/1995), όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-02-2001 για τροποποίηση της οδηγίας 1991/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (EEL 75/1/2001) και 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-02-2001 για τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (EEL 75/27/2001) καθώς και προς την Οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-02-2001 σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και την πιστοποίηση ασφάλειας (EEL 75/29/2001).

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις αστικές και προαστιακές μεταφορές που διενεργούνται στην υποδομή του μετρό Αθηνών, του τραμ και των Ηλεκτροκινήτων Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εναρμόνιση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1991/440/ΕΟΚ, ως ισχύει, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων δεν εφαρμόζονται σε κάθε υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών που παρέχεται με διέλευση δια της Ελληνικής επικράτειας και η οποία έχει έναρξη και πέρας εκτός του κοινοτικού εδάφους. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εναρμόνιση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, ως ισχύει, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής, δεν εφαρμόζονται για δραστηριότητες μεταφορών υπό μορφή παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών με διέλευση δια της Ελληνικής επικράτειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.