Προεδρικό διάταγμα 149/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 2 παράγραφος 1 της 2007/58/ΕΚ)

 

Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εναρμόνιση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1991/440/ΕΟΚ, ως ισχύει, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων δεν εφαρμόζονται σε κάθε υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών που παρέχεται με διέλευση δια της Ελληνικής επικράτειας και η οποία έχει έναρξη και πέρας εκτός του κοινοτικού εδάφους. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εναρμόνιση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, ως ισχύει, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής, δεν εφαρμόζονται για δραστηριότητες μεταφορών υπό μορφή παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών με διέλευση δια της Ελληνικής επικράτειας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.