Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εκπτώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 81, 82, 86 και 87 της συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος, οποιαδήποτε έκπτωση στα τέλη που επιβάλλονται σε σιδηροδρομική επιχείρηση από το διαχειριστή υποδομής, για οποιαδήποτε υπηρεσία, είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2. Οι εκπτώσεις αντανακλούν μόνο την εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών που επιτυγχάνεται πραγματικά για το Διαχειριστή υποδομής. Κατά τον καθορισμό του επιπέδου έκπτωσης, δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη εξοικονομήσεις κόστους που έχουν ήδη ενσωματωθεί στο επιβληθέν τέλος.

 

3. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 2, ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να εισάγει καθεστώς προσιτό σε όλους τους χρήστες της υποδομής, για συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ροές παρέχοντας χρονικά περιορισμένες εκπτώσεις για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων σιδηροδρομικών υπηρεσιών ή τη χρησιμοποίηση γραμμών των οποίων η χρήση είναι σημαντικά χαμηλότερη από την επιθυμητή.

 

4. Οι εκπτώσεις μπορούν να αφορούν μόνον τέλη που επιβάλλονται για συγκεκριμένο τμήμα υποδομής.

 

5. Για όμοιες υπηρεσίες εφαρμόζονται όμοια καθεστώτα εκπτώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.