Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Συνεργασία για την Κατανομή χωρητικότητας υποδομής σε περισσότερα του ενός δίκτυα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο διαχειριστής υποδομής συνεργάζεται με τους ομολόγους του των άλλων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, και άλλων κρατών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτική δημιουργία και κατανομή χωρητικότητας υποδομής που διασχίζει περισσότερα του ενός δίκτυα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, για την οποία ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανώνονται διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές, ιδίως εντός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρομικών Εμπορευματικών Μεταφορών όπως ορίζεται στο άρθρο 10 και το παράρτημα Ι του άρθρου 49 του παρόντος, και καθορίζονται οι κατάλληλες διαδικασίες για την πραγματοποίησή τους.

 

2. Οι αποφάσεις που αφορούν κατανομή χωρητικότητας για διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες λαμβάνονται από εκπροσώπους των διαχειριστών υποδομής.

 

3. Οι συνεργαζόμενοι διαχειριστές υποδομής μεριμνούν ώστε οι όροι συμμετοχής, οι μέθοδοι λειτουργίας της εν λόγω συνεργασίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και κατανομής της χωρητικότητας υποδομής, να λαμβάνουν δημοσιότητα. Περαιτέρω, οι ως άνω διαχειριστές υποδομής αξιολογούν την ανάγκη και, όπου απαιτείται, προτείνουν και οργανώνουν διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές προς διευκόλυνση της λειτουργίας σιδηροδρομικών μεταφορών φορτίου κατόπιν αιτήματος που προβλέπεται στο άρθρο 31. Τέτοιες προκαθορισμένες διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές διατίθενται μέσω οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες διαχειριστές υποδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.